Psychologické poradenství PhDr. Miroslava Čapková

Rodinné, rodičovské a vztahové poradenství
Psychologická a psychoterapeutická praxe

Ve své odborné práci se zaměřuji na problematiku dětí a mládeže, včetně mladých dospělých, a na jejich rodiče.

Konkrétně poskytuji :

S čím se můžete objednat :

Vztahové problémy (v rodinné komunikaci, rodičovský nesoulad ve výchově potomků, špatná pozice v pracovním kolektivu u mladých dospělých, apod.)

Problémy s chováním dětí v rodině, ve škole, potíže spojené s dospíváním, výchovná problematika.

Psychosomatické a jiné tělesné (zdravotní) obtíže, které mohou mít spojitost s psychickou nepohodou (většinou takto označuje lékař po vyšetření) – např. enuréza, enkopréza u dětí, stabilně zvýšená tělesná teplota, častá nemocnost, stěhovavé bolesti, zažívací obtíže, zdravotní obtíže odolávající lékařské péči, nespavost, apod.)

Problematika mladých dospělých (potíže s komunikací v kolektivu v prvním zaměstnání, hledání smyslu života, nedorozumění s rodiči, nemožnost osamostatnění, vztahové problémy s přáteli, s partnery, komunikace s vrstevníky, životní nezdary a neúspěchy, osobní krize, pocity přetížení, životní dezorientace, apod.).

Rodinná terapie: spočívá v pravidelných setkáváních členů rodiny (dítě či dospívající, rodiče, sourozenci, případně i prarodiče) s cílem odhalit příčinu a nalézt řešení komunikačních obtíží nebo konfliktů a dalších problémů v rodině a obnovit narušenou rovnováhu mezi jejími jednotlivými členy. Je zpravidla nedílnou součástí léčby většiny psychických potíží u dětí a dospívajících! Ideální je řešení potíží nejlépe za pomoci celého rodinného systému (tedy všech zainteresovaných členů rodiny).

Témata která lze takto řešit :

Individuální psychoterapie představuje pravidelná setkávání klienta a terapeuta, v rámci kterých získává klient, podle svých možností a schopností, lepší náhled na své emoční stavy, životní okolnosti, vztahy s druhými lidmi, svou osobnost. Podněcuje bližší pochopení vlastního duševního i tělesného rozpoložení a prožívání, umožňuje odhalování a opouštění nefunkčních způsobů jednání a nalézání nových. Individuální psychoterapie pro děti a dospívající může probíhat formou rozhovoru, společné hry, imaginace atp., přičemž zohledňuje jejich věk a aktuální vývojové potřeby.

Psychologické poradenství je vhodné pro získání odpovědi při řešení problému, který zaměstnává klientovy myšlenky ale nedaří se mu ho správně identifikovat. Nebo je problém klientovi jasný, jen nemůže najít to správné řešení, např. výchovné potíže s dospívajícím dítětem, nemožnost se domluvit, volba nejvhodnějšího výchovného postupu, způsobu komunikace apod.

Často postačí pouze jedno sezení (ujasnění si správnosti svých záměrů, postojů, způsobů projevu), někdy je potřeba setkání opakovat v časových odstupech (konfrontovat své záměry a počiny s někým emočně nezaujatým).

Profil

PhDr. Miroslava Čapková
*1962

Psycholožka se zkušenostmi v oblasti psychologického poradenství, individuální psychoterapie a rodinné terapie, se zacílením na děti, mládež, mladé dospělé, ale také i jejich rodiče.

Pregraduální vzdělání : absolventka jednooborové psychologie (1996) na Univerzitě Jana Evangellisty Purkyně (UJEP), nyní Masarykova univerzita (MU) Brno.

Odborné vzdělání : (cituji pouze pro mne zásadní výcviky kterých si odborně považuji)

Praxe :

Externí praxe :

Speciální nabídka

On-line poradenství - poradenství prostřednictvím obrazové komunikace s využitím internetu (Skype, WhatsApp, Viber). Pro využití této formy služby je vždy nutno se předem objednat a stanovit si termín realizace (telefonicky či emailem). Tuto formu kontaktu nabízím pro klienty, kteří nejsou z Brna nebo mají z nejrůznějších důvodů omezenou možnost realizovat osobní návštěvu (dlouhodobá pracovní neschopnost, apod.)

Označení uživatele Skype: psychorady

Objednání
Podmínky :

Psychologická a psychoterapeutická praxe je služba bez smlouvy se zdravotními pojišťovnami, je proto hrazená přímou platbou v hotovosti nebo na účet : (670100-2212166933/6210). Tím, že pracuji za přímou úhradu, nemáte nikde záznam, že na poradenství či terapii docházíte.

Psychologická a psychoterapeutická péče začíná po úvodním rozhovoru (seznámení s problémem) a podle charakteru problému se domlouvá předběžná délka, frekvence a průběh setkávání (podle možností klienta - časových a finančních).

Domluvený čas, místo a honorář jsou závazné.


Ceník

Obvyklá délka individuálního sezení je 50-60 minut, párového a rodinného sezení 90 minut.

Individuální konzultace (dospělí)................................700,- Kč

Individuální konzultace (děti a dospívající)..................700,- Kč

Konzultace s rodinou...............................................1000,-Kč

Párová konzultace...................................................1000,-Kč

Poradenství pro rodiče...............................................700,-Kč

V případě, že se nedostavíte na objednané sezení bez jeho zrušení minimálně 12 hodin předem, bude vám cena prošlého sezení připočtena při další návštěvě. Domluvený čas, místo a honorář jsou závazné.

Pokud máte zájem objednat se, vyplňte prosím následující formulář.

Další možnost objednání je zavolat na číslo +420 776 656 417 a domluvit se osobně. Vzhledem k povaze mé práce a značné zaneprázdněnosti si ale často nemohu dovolit zvedat telefon (rušila bych sezení s jiným klientem). Neberte to, prosím, osobně. Když mi napíšete sms, že se mnou chcete nejdříve mluvit, dám Vám vědět, jakmile budu na příjmu.

Objednat se písemně lze i na emailové adrese : psychorady@volny.cz

Kontakt

PhDr. Miroslava Čapková
Srbská 53,
612 00 Brno-Královo Pole

: 776 656 417

: psychorady@volny.cz

Před budovou, kde působím nebo v jejím okolí je vždy dostatek parkovacích míst.  MHD – trolejbus č. 32 z ulice Brandlova až na konečnou. Když vystoupíte, budovu najdete za Billou. Pracuji ve 2.patře.


Psychologické poradenství PhDr. Miroslava Čapková

Tel.: 776 656 417, Email: psychorady@volny.cz

© Vytvořil: Tvorba stránek Brno, Seo servis Optimalizováno pro vyhledávače (SEO)